lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2016-12-15 Nya idéer och ny teknik för bättre inomhusmiljö

Time: 8:30 - 10:00

Place: Ideon Agora, 15 Scheelevägen - 223 63 Lund - Sweden

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och inomhusmiljön påverkar därför i hög grad vår produktivitet, kreativitet och hälsa. Hur kan värmesystem, ventilation och människor samverka på ett smartare sätt? Hur kan vi med hjälp av ny teknik i det digitaliserade hemmet förstå och förbättra inomhusmiljön? Påverkas människans välbefinnande och produktivitet vid arbete i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer?

Aneta Wierzbicka, docent vid Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper LTH och Eja Pedersen, docent i miljöpsykologi berättar om hur tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga perspektiv kan samverka för en energieffektiv miljö utan att man gör avkall på produktivitet och komfort.

Page Manager: