lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Upcoming Events

2022-08-25 Kan ökad ljusexponering för äldre förbättra deras sömn, hälsa och funktionsförmåga? – En interventionsstudie

CHIE Seminarium

Talare: Arne Lowden, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Datum: 25 augusti 2022, 10:00-11:00

Plats: Lunds universitet samt via Zoom 

Seminariet hålls på svenska.

Seminariet är gratis för alla intresserade, anmälan krävs.

Anmäl dig via Google forms 

 

Om talaren

Arne Lowden är Docent vid Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet. Arne är sömn- och ljusspecialist. Han har speciellt intresserat sig för hur ljus påverkar människans biologi och reglering av sömn, dygnsrytm, humör och aktivering. Framförallt har Arne varit verksam i forskning inom arbetslivet där olika typer av interventioner med bla ljus har utvärderats. Nyligen har också boende i särskilt boende utvärderats, där boendes sömn och ljusexponering samt ny belysning analyserats.

Page Manager: