lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hitta balansen! Boende, innemiljö och energi

PEIRE SEMINARIUM, 16 september 2020

Hitta balansen! Boende, innemiljö och energi

Det är dags att presentera resultat från PEIRE-projektets studier i 60-talsområdet Linero i Lund.
Vi berättar bland annat om hur faktorer i innemiljön som luftkvalitet och temperatur förändrats efter renoveringen.
Hur de boende förstår och reglerar värme och ventilation. Hur beteende påverkar luftkvalitet och energianvändning.
Och hur vi nu ser att allt hänger ihop!

Om PEIRE

PEIRE är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med fokus dels på god inomhusmiljö för människor i deras bostäder – dels på energieffektivitet före och efter renovering av flerfamiljsbostäder. 
www.peire.lth.se

Page Manager: