lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ökad värmestress i inomhusmiljöer – riskfaktorer och åtgärder

CHIE SEMINARIUM

Program

Att förebygga hälsoskadlig värme

Elin Andersson är miljövetare och har arbetat inom länsstyrelse med miljö- och klimatfrågor sedan 2003. Är sedan några år tillbaka utredare inom miljöhälsa vid Folkhälsomyndigheten, med huvudsaklig inriktning på klimatförändringars påverkan på hälsa.

Se presentationen från föredraget:Att förebygga hälsoskadlig värme (PDF, 2 MB)

Hälsoskadlig värme i Skandinaviska urbana inomhusmiljöer – Förekomst, identifiering och åtgärder

Karin Lundgren Kownacki är en disputerad forskare i arbetsmiljöteknik, inriktning termiskt klimat. Hennes forskning fokuserar på det termiska klimatets påverkan på människans hälsa, funktion, arbetsförmåga och välbefinnande.

Se presentationen från föredraget: Hälsoskadlig värme i Skandinaviska urbana inomhusmiljöer (PDF, 1,6 MB)

Att planera för en svalare stad

Kristoffer Mattisson är en disputerad forskare inom folkhälsovetenskap med inriktning på epidemiologi och miljömedicin (verksam vid Lunds universitet). Hans forskning fokuserar på miljöexponeringars koppling till hälsa med fokus på hälsofrämjande samhällsplanering  och GIS är ett verktyg som han ofta använder för att studera detta. Exponeringar som han forskat på är exempelvis pendling, omgivningsbuller och värme. Vid sidan av sin roll som forskare jobbar Kristoffer även kliniskt som miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin Syd. 

Se presentation från föredraget:Att planera för en svalare stad (PDF, 1,7 MB)

Page Manager: