lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Luftburna virus i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning

Information

Talare: Dr Malin Alsved, Ergonomi and aerosolteknologi,  Lunds universitet

Datum: 9 december 2020, 9:00-10:00

Ett online seminarium med möjligheten att ställa frågor.

Seminariet kommer att vara på svenska.

Seminariet är gratis för alla intresserade. 

Om talaren

Malin Alsved tog sin doktorsexamen i aerosolteknologi vid Lunds universitet i september 2020. Hennes doktorsavhandling handlar om spridning av smittsamma bioaerosoler, inklusive både fältarbete med insamling av luftprover på sjukhus och laboratoriearbete med aerosoliserat modellvirus och bakterier. Hon studerade Engineering Nanoscience på Lunds universitet. Hennes examensarbete handlade om kommunikation mellan bakterier som är involverade i den kroniska lungsjukdomen cystisk fibros.

Om seminariet

Infektionssjukdomar som kan smitta via luften sprids ofta snabbt och kan ge upphov till stora epidemier och pandemier. Att allt fler människor bor i tätbefolkade områden, och att man kan resa runt jorden inom inkubationstiden för våra mest smittsamma sjukdomar, gör att infektionssjukdomar kan spridas fort över hela världen. Vi står nu mitt i en pandemi, och för att få stopp på den måste vi förstå hur mycket olika smittvägar, såsom droppar och aerosoler, bidrar till spridningen. 

Se seminariet på YouTube. 

Page Manager: