lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vad är hälsosamma ljudmiljöer och för vilka grupper?

Information

CHIE Seminarium

Talare: Kerstin Persson Waye, från Arbets- och miljömedicin, Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet

Datum: Nytt datum 20 april 2023, 14:00-15:00

Plats: rum 567, IKDC, Lunds universitet, Sölvegatan 26, samt via Zoom 

Seminariet hålls på svenska.

Seminariet är gratis för alla intresserade, anmälan krävs.

Ladda ned presentationen "Hälsosamma ljudmiljöer" (PDF 4.62 MB)

Om talaren:

Kerstin Persson Waye är professor vid Arbets- och miljömedicin, Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Hon är forskargruppsledare för ljudmiljö och hälsa (www.amm.se/ljudmiljo), en forskargrupp med multi- och tvärvetenskaplig inriktning av hur människans hälsa påverkas av samhällsbuller och arbetsmiljöbuller. Nuvarande forskning fokuserar på barn och ungas mentala hälsa och kognitiva utveckling i ett livsloppsperspektiv påverkas av deras totala exponering (exposome), samt hur sömn inverkar på dessa utfall. Vidare studeras hur förskolebarns hälsa, beteende och hörsel påverkas av att vistas i dagligt förskolebuller. Hörsel och hälsa studeras även särskilt i kvinnodominerade arbetsplatser. Andra fokusområden är hur långtidsexponering av samhällsbuller och vibrationer påverkar risken för kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Sömn studeras i ett unikt sömn- och ljudlabb och, i pågående studier bland ungdomar i deras boendemiljö. Kerstin Persson Waye är anlitad som nationell och internationell expertis vid utarbetande av riktvärden och medverkade bl a vid framtagande av WHO:s nya riktvärden för buller 2018, samt medverkade i en expertpanel inom Council of Canadian Academies, som på uppdrag av Health Canada utvärderade det vetenskapliga underlaget hälsopåverkan av vindkraftsbuller. Hon är även ordförande och nu vice ordförande inom team 3, hälsopåverkan av buller, inom ICBEN (International Commission of Biological Effects of Noise), samt vice president for Institute of Noise Control Engineering (INCE) för Europa och Afrika.

Om seminariet

Fokus på mitt forskningsintresse har varit att utgå från människan mycket känsliga hörsel, och vilka ljudkaraktärer vi uppmärksammar och reagerar på. Detta har inte alltid varit i överensstämmelse med hur vi mäter eller beräknar ljudexponering och hur vi sätter gränsvärden. Hörsel och perception varierar dessutom mellan barn och vuxna t ex och det finns stora variationer i hur känsliga vi är för ljud i olika sammanhang och vid olika aktiviteter.

En del svar ges men efter snart 40 års forskning finns många frågor kvar.

Page Manager: