lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hälsa och inomhumsiljö

ÖPPET SEMINARIUM I SAMARBETE MELLAN PEIRE OCH CHIE, 6 november 2018

Just nu renoveras många hyreslägenheter. Vad händer med människors rätt till en god inomhusmiljö? Forskare vid Århus universitet berättar om två stora studier som tar ett helhetsgrepp om människa och inomhusmiljö.

Hälsa och inomhusklimat – hur hänger det ihop?

Torben Sigsgaard, professor och forskningsledare, och doktor Grethe Elholm, adjunkt, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

BE-READY och RE-VALUE – helhetssyn på renovering och boendes hälsa

Charlotte Gabel, doktorand. Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Mätningar av inomhusklimatet i allmännyttans bostäder i Danmark

Steffen Petersen, lektor. Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, Indoor Climate and Energy

En boendes upplevelse av inomhusklimatet - antropologiskt perspektiv

Mia Kruse Rasmussen, senior antropolog, Alexandra Instituttet

Videos from the seminar:

Part 1

Part 2

Page Manager: