lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Healthy Indoor Environments Workshop & SWESIAQ:s vår- och årsmöte 2018

Information

Tid: Onsdag 21 mars, 2018. Från kl. 09.15

Plats: Stora Hörsalen, plan 2 (entréplan), IKDC, Sölvegatan 26, Lund
Vägbeskrivning: http://www.design.lth.se/om-institutionen/hitta-hit/

Observera:

  • The Seminar will be in Swedish.
  • Registrering nödvändig. Registrera dig här: https://goo.gl/forms/oyrABSbyz72bdco52
    Registreringen är öppen till den 16 mars 2018
  • Kaffe och fika ingår. 
  • Lunch ingår ej, betalas av deltagaren. Restaurang finns i huset. 

Program

09.15 - 09.30Registrering & kaffe
09.30 - 09.40CHIE hälsar välkommen till dagens workshop
09.40 - 09.50SWESIAQ informerar
09.50 - 10.30Människor i den byggda miljön, inomhusluftkemi och ventilationsstrategier
Sarka Langer, IVL
10.30 - 11.10Luftrenare och partikelformiga luftföroreningar - olika typer av partikel-luftrenare, deras prestanda och vanliga missförstånd
Joakim Pagels, Lunds universitet
11.10 - 11.20Bensträckare
11.20 - 12.00Ljusets påverkan på människan
Hillevi Hemphälä, Lunds universitet
12.00 - 12.50Lunch
12.50 - 13.30Innemiljöproblem och viktiga åtgärder ur ett allergiperspektiv
Marie-Louise Luther, Astma och Allergiförbundet
13.30 - 14.10

Luftburen smittspridning i inomhusmiljö
Jakob Löndahl, Lunds universitet

14.10 - 14.55Diskussion - Workshop
14.55 - 15.00Sammanfattning
15.00 - 15.10Workshopen avslutas + fika
15.10 -SWESIAQ:s årsmöte för alla medlemmar

Recorded talks

Människor i den byggda miljön, inomhusluftkemi och ventilationsstrategier.

Sarka Langer, IVL

Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE, www.chie.lth.se ) vid Lunds universitet och SWESIAQ (http://www.swesiaq.se/ ) arrangerade en workshop - SWESIAQ:s vårmöte den 21 mars 2018. Sarka Langer, forskare i luftkvalitet och luftkemi i inomhusmiljöer vid IVL Svenska Miljöinstitutet, talar om reaktiv ozonkemi i innemiljön. Vilken betydelse för luftkvalitet har människor själva, vad händer när ozon träder in i bilden och hur olika ventilationsstrategier påverkar halter av uppkomna reaktionsprodukter.

Innemiljöproblem och viktiga åtgärder ur ett allergiperspektiv.

Marie-Louise Luther, Astma och Allergiförbundet.

Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE, www.chie.lth.se ) vid Lunds universitet och SWESIAQ (http://www.swesiaq.se/ ) arrangerade en workshop - SWESIAQ:s vårmöte den 21 mars 2018. Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö Astma- och Allergiförbundet, talar om problem i inomhusmiljön för personer med allergi/överkänslighet och vilka åtgärder som behövs.

Luftburen smittspridning i inomhusmiljö.

Jakob Löndahl, Lunds universitet

Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE, www.chie.lth.se ) vid Lunds universitet och SWESIAQ (http://www.swesiaq.se/ ) arrangerade en workshop - SWESIAQ:s vårmöte den 21 mars 2018. Jakob Löndahl, forskare i aerosolteknologi vid institutionen för Designvetenskaper, LU talar om luften full av mikroorganismer som påverkar vår hälsa. Hur sprider de sig? Hur kan vi mäta dem? Och vad kan vi göra för att minska överföring av luftburen smitta?

Föredrag

Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö Astma- och Allergiförbundet, talar om problem i inomhusmiljön för personer med allergi/överkänslighet och vilka åtgärder som behövs.
Sarka Langer, forskare i luftkvalitet och luftkemi i inomhusmiljöer vid IVL Svenska Miljöinstitutet, talar om reaktiv ozonkemi i innemiljön. Vilken betydelse för luftkvalitet har människor själva, vad händer när ozon träder in i bilden och hur olika ventilationsstrategier påverkar halter av uppkomna reaktionsprodukter.
Joakim Pagels, forskare i aerosolteknologi vid institutionen för Designvetenskaper, LTH talar om luftrenare och partikelformiga luftföroreningar - olika typer av partikel-luftrenare, deras prestanda och vanliga missförstånd.

Hillevi Hemphälä, forskare i synergonomi vid institutionen för Designvetenskaper, LTH talar om hur belysning påverkar oss, vad som menas med rätt belysning, vilka lampor vi bör använda, hur farligt är bländning och flimmer?

Jakob Löndahl, forskare i aerosolteknologi vid institutionen för Designvetenskaper, LU talar om luften full av mikroorganismer som påverkar vår hälsa. Hur sprider de sig? Hur kan vi mäta dem? Och vad kan vi göra för att minska överföring av luftburen smitta?

Page Manager: